Stop, Haw op! (2019)

Met veel trotst presenteren wij onze nieuwe short Stop, haw op!
Een film over pestgedrag, waarmee we het onderwerp pesten onder de aandacht willen brengen.

Rayvano wordt dagelijks gepest op school door een groepje kinderen. Dit groepje bestaat uit twee leiders en een aantal meelopers. Rayvano durft zelf niks te doen tegen de pesters en ook niet erover te praten met zijn ouders of leraren. Alleen zijn vriend Dave weet hoe hij zich voelt.

In de film die ongeveer 20 minuten duurt zien we een aantal weken uit het leven van Rayvano. Zoals u gewend bent van ons heeft ook deze film een open einde. Van hieruit kan verder gediscussieerd worden over de film en het onderwerp pesten in het algemeen.

Trailer

Oonder Drök 2

Onze tweede film is er op DVD! Een film waarin meerdere maatschappelijke thema's in elkaar overvloeien zoals dit vaak ook in de realiteit gebeurd.

Klik hier voor meer informatie.

Aon de groond genageld

In deze short met als thema 'stille armoede' raakt Frank zijn baan kwijt. Hierdoor komt zijn gezin in financiële problemen zonder dat zijn gezin dat door heeft. Want Frank durft dit .

 Klik hier voor meer info!

Stop, Haw op!

Met veel trotst presenteren wij onze nieuwe short: Stop, haw op! Een film over pestgedrag, waarmee we het onderwerp pesten onder de aandacht willen brengen.

Klik hier voor meer info!